شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République centrafricaine) کشوری است در مرکز آفریقا که پایتخت آن شهر بانگی است. آفریقای مرکزی روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و این پس از آن صورت گرفت که دو سال پیش از آن به خودمختاری دست یافته‌بود. کشور آفریقای مرکزی مدت ۳۰ سال توسط رؤسای جمهوری که قدرت را به زور و با انتخابات تقلب‌آمیز به‌دست آورده‌بودند اداره شد. نخستین انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۹۳ برگزار شد که در پی آن آنژ-فلیکس پاتاسه به ریاست‌جمهوری رسید. وی اما در سال ۲۰۰۳ توسط ژنرال فرانسوا بوزیزه کنار زده‌شد؛ بوزیزه در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شد. پس از او فاوستین-آرچانگه توادرا در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری این کشور رسید. ۸۰ درصد جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را مسیحیان و ۱۵ درصد آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند. صلح‌بانان سازمان ملل متحد پس از بروز ناآرامی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۱۴ مستقر شدند؛ زمانی که پس از سرنگونی رئیس‌جمهور وقت توسط شورشیان عمدتاً مسلمان که باعث خشم شبه نظامیان مسیحی شد، و اوضاع بحرانی شد. هزاران نفر در خشونت‌ها کشته شدند و صدها هزار نفر به کشورهای همسایه گریختند. تنش‌های قومی در جمهوری آفریقای مرکزی تاکنون منجر به فرار ۱۰ درصد از مردم شده‌است. به‌رغم حضور ۱۱ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد، هنوز بسیاری از بخش‌های این کشور تحت کنترل نیروهای شورشی و باندهای تبهکاری است.جمهوری آفری... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 556 309 : 827 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 184 182 : 188 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت 1.00 2018 12 -1.5 -6.3 : 9 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 2018 12 52.9 21.1 : 97.4 سالیانه ٪
پول 598.10 2019 10 590 407 : 795 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 774.70 2018 12 754 677 : 1063 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 2.38 2018 12 2.17 0.11 : 2.51 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.80 2018 12 374 336 : 643 سالیانه USD
جمعیت 0 2018 12 4.6 1.5 : 4.67 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 2018 12 -9.4 -10.2 : -0.6 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2016 12 -64 -100 : -7.6 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد
ذخایر طلا 0 2019 03 0 0 : 0.35 سه ماهه تن
رتبه فساد مالی 0 2018 12 156 130 : 162 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 990 73.03 : 1445 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 23 20 : 26 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 6.39 0 : 6.72 سالیانه
صادرات 0 2014 06 2.4 1.7 : 114 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
موازنه تجاری -29.80 2014 06 -18.4 -29.8 : 31.1 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 0 2018 12 28 28 : 89 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 2018 12 4 -37 : 9.48 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 2018 12 19 19 : 19 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2018 12 4.1 -10.67 : 51.73 سالیانه ٪
نرخ بهره 3.50 2019 09 3.5 2.45 : 4.25 روزانه ٪
نرخ بیکاری 6.50 2018 12 6.4 6.4 : 7.7 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪
واردات 0 2014 06 20.8 11 : 86.4 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 1.00 0.3 0.3 0.3 0.8 0.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 40 40 40 44.2 40 ٪
پول 598.10 630 636 642 624 654
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 774.70 805 805 805 795 805 USD
تولید ناخالص داخلی 2.38 2.45 2.45 2.45 2.3 2.45 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.80 395 395 395 380 395 USD
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -7 -7 -7 -7.3 -7 ٪
موازنه تجاری -29.80 -25.68 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 5 5 5 4.7 5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3 ٪
نرخ بیکاری 6.50 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4 ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.95 1.95 1.9 1.9 ٪